Alcalagres és una marca de referència a tot Europa, especialitzada en la fabricació i comercialització de Gres Porcelànic Integral d’alta qualitat, per a ús en paviments i revestiments amb grans requeriments tècnics.