A Fanal entenen la qualitat com un tot. Un concepte que ha de ser present en tot allò que fan i que abasta des de la selecció de les millors matèries primeres, la inversió tecnològica i de talent necessària per innovar en producte i per descomptat, el servei que ofereixen als seus clients.