A GRB s’esforcen cada dia a innovar, pensant en els seus consumidors i desenvolupant uns productes tecnològicament avançats, que posicionen les aixetes en una nova dimensió. Aixetes que pensen per si mateixes, que decideixen quina temperatura és la idònia, que cuiden del medi ambient, que canvien de color quan ens volem relaxar, o que creuen que un massatge sota la pluja és la millor solució per oblidar problemes.