Banys amb personalitat pròpia.
A Vidrebany donen forma a peces contemporànies, pensades per crear espais per gaudir i viure. Ambients d’actualitat estètica, plens d’elegància i sofisticació.