Apavisa t’ofereix la major varietat de paviments de gres porcelànic tècnic i revestiments en pasta blanca. La tradició convertida en avantguarda.